Wybierz swój język

XI. INDEKS OSÓB NIEZWYKŁYCH

PAMIĘCIOWE PORTRETY ZNANYCH MI OSÓB

 

1. Biskupi i Kapłani obrządku łacińskiego:

 

Kardynał Kazimierz Świątek - trzykrotny zesłaniec łagrów, ordynariusz diecezji pińskiej, mimo wieku grubo ponad 90 lat nadal pełen animuszu i pomysłów pasterskich.

 

Abp Tadeusz Kondrusiewicz - pierwszy hierarcha na Białorusi od czasów II wojny światowej, metropolita mińsko-mohylewsko, w przeszłości Apostolski Administrator i metropolita w Moskwie

 

Bp. Antoni Dziemianko - długoletni dziekan w Nowogródku, najmłodszy hierarcha na Białorusi.

 

Bp Kaszkiewicz - długoletni proboszcz wileński w polskiej parafii św. Ducha, skierowany do pracy na Białorusi w 1991 roku

 

Bp Nowosielec OP - duszpasterz i biskup w diecezji pińskiej długie lata rezydował w Brześciu, dominikanin.

 

Bp Władysław Blin - dziecko z rodziny repatriantów, zakończył WSD we Włocławku, powrócił na Białoruś w 1988 r. Odzyskał obywatelstwo, od 10 lat kieruje diecezja w Witebsku.

 

Bp Cyryl Klimowicz - dziecko z rodziny repatriantów z Kazachstanu, zakończył WSD w diecezji warmińskiej, budowniczy nowego seminarium Hosianum w diecezji warmińskiej, długoletni proboszcz w Głębokiem, biskup pomocniczy w Mińsku następnie od 2003-go roku w Irkucku.

 

Bp Jerzy Mazur SVD - długoletni przełożony prowincji wschodniej na kraje byłego ZSRR w Baranowiczach, werbista, redaktor gazety Dyialog od 1998-go roku Apostolski Administrator następnie biskup Ordynariusz w Irkucku

 

abp Gruszevski, Nuncjusz, pochodzący ze Słowacji, pracował na Białorusi pod koniec lat 90-tych.

 

abp Ivan Jurkowicz, Nuncjusz, prawnik rodem ze Słowenii autor rosyjskiego przekładu Kodeksu Prawa Kanonicznego, na początku lat 90-tych sekretarz nuncjatury w Moskwie na początku naszego stulecia nuncjusz w Mińsku, obecnie nuncjusz w Kijowie

 

Bp Jędruszuk - biskup drohiczyński pochodzący z diecezji pińskiej

 

Abp Jerzy Matulewicz - Matulaitis MIC - błogosławiony, marianin, odnowiciel zgromadzenia, metropolita wileński. Pozbawiony urzędu na prośbę rządu polskiego ze względu na litewskie pochodzenie. Autor konkordatu Litwy z Watykanem, zm. 1925 w Kownie

 

o. Andrzej Bobola SJ - święty, zamordowany w Janowie Poleskim pod Pińskiem.

W latach 20-tych bolszewicy wykorzystywali jego relikwie jako eksponat muzealny, dzięki staraniom legata papieskiego d’ Herbigny SJ przewiezione do Watykanu. Bolszewicy postawili warunek, że nie wolno go eksponować w Polsce. Strona Polska zabiegała o to aż do 1938-go roku kiedy to relikwie z honorami pielgrzymowały przez terytorium kilku katolickich państw witane na dworcach Wiednia, Pragi etc.

Ogłoszony patronem Warszawy.

 

o. Rafał Kalinowski OCD - święty, karmelita, komendant twierdzy brzeskiej, ostatni dyktator Powstania Styczniowego na terytorium Wielkiego Księstwa, przybrany syn Maryli Wereszczaka - Puttkamer - Kalinowskiej, patron Sybiraków, więziony w Usolu Sybirskim i w Irkucku, wychowawca Gustawa Czartoryskiego na emigracji, odnowiciel polskiej prowincji karmelitów bosych, budowniczy seminarium duchownego w Wadowicach, przyjaciel rodziny Wojtyłów.

 

Ks. Michał Sopoćko, błogosławiony. Urodzony w oszmiańskim powiecie, nauczyciel w Taboryszkach, założył 16 szkół polskich u schyłku Imperium Rosyjskiego, wychował grupę oddanych nauczycieli, wstąpił do Seminarium Duchownego w Wilnie, po odzyskaniu niepodległości kapelan polskiej armii, proboszcz parafii św. Ignacego w Warszawie, wykładowca USB w Wilnie, spowiednik siostry Faustyny, założyciel Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego, teolog, autor wielu książek o Bożym Miłosierdziu.

 

Ks. Pyrtek, błogosławiony, wyniesiony na ołtarze w grupie 108 męczenników II Wojny Światowej - poniósł męczeństwo na Białorusi

 

Ks. Bohatkiewicz, błogosławiony wyniesiony na ołtarze w grupie 108 męczenników II Wojny Światowej- poniósł męczeństwo na Białorusi

 

Ks. Antoni Leszczewicz MIC- błogosławiony - kapłan, marianin z chińskiej prowincji Charbin, zmarł w trakcie urlopu odwiedzając ojczyste strony na Białorusi, wyniesiony na ołtarze w grupie 108 męczenników II Wojny Światowej- poniósł męczeństwo na Białorusi

 

 

Ks. Antoni Hej - długoletni proboszcz w Baranowiczach, długoletni proboszcz w Moskwie, wikariusz generalny Apostolskiej Administratury, rektor seminarium w Petersburgu, obecnie proboszcz i budowniczy nowego kościoła w Brześciu nad Bugiem

 

Ks. Jozef Zaniewski SDB - salezjanin, długoletni duszpasterz w rejonie oszmiańskim, długoletni proboszcz w kościele katedralnym w Moskwie

 

Ks. Tomek Pilecki SDB - salezjanin wikariusz w Moskwie, w rejonie oszmiańskim i w Odessie, jakiś czas w Rostowie nad Donem, odszedł z kapłaństwa w 1998-m roku dalszy los nieznany

 

Ks. Boguszewski SDB  - długoletni przełożony salezjanów w prowincji wschodniej

 

Ks. Edward Mackiewicz SDB - wikariusz w Lidzie, proboszcz w Rostowie, Korostyszewie i w Bibrce pod Lwowem

 

Ks. Wiktor Barcewicz SDB - wychowanek ks. Żylisa SJ, drugi kanclerz i daleki kuzyn abp Kondrusiewicza w Moskwie podobnie jak ks. Pilecki wcześnie odszedł z kapłaństwa w 1998-m roku

 

Ks. Jan Zaniewski - kapłan diecezjalny z Grodzieńszczyznę, wychowanek ks. Żylisa SJ, pochodzący z indurskiej parafii, pierwszy kanclerz abp Kondrusiewicza w Moskwie

 

Ks. Ciereszko - kapłan z Grodna, który otrzymał w czasach PRL - wykształcenie seminaryjne. Ciążyło na nim podejrzenie, że mógł być zawerbowany przez KGB.

Na początku pierestrojki zamordowano go w jego prywatnym mieszkaniu wieloma ciosami. Sąsiedzi słyszeli odgłosy walki ale nie reagowali. Rozpowszechniano słuchy, że zrobiła to mafia. Był bardzo młody. Widziałem go jako kleryk jeden raz w białostockiej katedrze.

 

Ks. Anatol Parachniewicz - proboszcz w św. Rochu i w kilku parafiach pod Mińskiem, absolwent AWSD w Białymstoku

 

Ks. Jan Puzyna - absolwent AWSD w Białymstoku, wikariusz w Nowogródku, Grodnie i proboszcz w Oszmianach

 

Ks. Jan Kapran - długoletni proboszcz w Kijowie - długoletni proboszcz w Grodnie

 

Ks. Kazimiras Żylis SJ - długoletni proboszcz w Indurze pod Grodnem, jezuita

 

Ks. Bronisław Czaplicki - długoletni duszpasterz na północnym Kaukazie i w Puszkino pod Petersburgiem kieruje komisją ds. procesu beatyfikacyjnego nowych męczenników, jakiś czas na praktyce na Białorusi w 1990 r.

 

Ks. Denis MSF - młody kapłan, proboszcz parafii św. Jozefa w Mińsku, członek Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny

 

o. Jan Fibek OFM Cap - długoletni wice-prowincjał kapucynów na Białorusi, proboszcz i budowniczy w parafii Dokszyce

 

Ks. Jarosław Giżycki TChr - Chrystusowiec, długoletni proboszcz w Doniecku i w Mikołajewie na Ukrainie, jakiś czas był wykładowcą w WSD w Pińsku

 

Ks. Krzysztof Karolewski - długoletni duszpasterz w rejonie Mosty, proboszcz w Pskowie

 

Ks. Andrzej Sadowski - długoletni prefekt i ekonom seminarium w Grodnie, Kapłan archidiecezji białostockiej

 

Ks. Henryk Radziewicz - duszpasterz na grodzieńszczyźnie pod koniec lat 80-tych, początek 90-tych, proboszcz w Białymstoku na Antoniuku, parafia cmentarna

 

Ks. Jan Pankiewicz - długoletni wykładowca w AWSD w Białymstoku, rodem z Bracławia

 

Ks. Lucjan Namiot - długoletni wykładowca w AWSD w Białymstoku, rodem z Lidy

 

Ks. Kazimierz Kułakowski - długoletni wykładowca w AWSD w Białymstoku, rodem z Brześcia

 

Ks. Stanisław Strzelecki - długoletni wykładowca w AWSD w Białymstoku, rodem z Grodna

 

Ks. Zubielewicz - wieloletni proboszcz z Michaliszek nieopodal Bieniakoń

 

Ks. Leszek Poturała - kapłan diecezji kieleckiej, krewny proboszcza i budowniczego kościoła parafialnego w Kopciówce Jana Chrabąszcza zmarłego od wycieńczenia w Uzbekistanie. Był on kapelanem w Armii gen. Andersa. Ks. Leszek odnowił świątynię wzniesioną w Kopciówce pod Grodnem przed wojną, stworzył tam małe sanktuarium MB Częstochowskiej. Obecnie od roku pracuje jako proboszcz w Pacanowie.

 

Ks. Jan Chrabąszcz Chrobeński - kapelan gen. Andersa zmarł w Uzbekistanie

 

Ks. Stefan Anatol Radkiewicz z Prużan - kapelan gen. Andersa zmarł w Uzbekistanie

 

Ks. Pożarski - długoletni proboszcz restaurator w Duniłowiczach i archiwista w par. św. Stanisława w Petersburgu

 

Oo. Karmelici - Gudogai, sanktuarium na granicy litewsko-białoruskiej

 

- o. Paweł - misjonarz z wice-prowincji karmelickiej na Białorusi, wyjechał do Taganrogu a następnie do Usola na Syberii.

 

- o. Bernard - wice prowincjał na Białorusi rezydujący w Gudogaju

 

Ks. Władysław Zawalniuk SAC - rodem z Ukrainy, wieloletni proboszcz w czerwonym kościele w Mińsku

 

o. Fordon OFM Conv - sługa Boży, franciszkanin, budowniczy kościoła w Dąbrowie Grodzieńskiej, przełożony św. Maksymiliana we wspólnocie grodzieńskiej.

 

o. Leszek OFM Conv - ojciec duchowny seminarium w Petersburgu skierowany do pracy na Białorusi.

 

o. Mirosław OFM Conv - kapłan Franciszkanin, pochodzący z Miedniewickiej parafii, proboszcz i budowniczy w Kałudze, przeniesiony w 1999-m roku na Białoruś

 

o. Ryszard OFM Conv - budowniczy Domu Pielgrzyma w Miedniewicach i białoruskiego Niepokalanowa (Holszany)w diecezji grodzieńskiej.

 

o. Dariusz Harasimowicz OFM Conv - pochodzący z Białegostoku kapłan moskiewskiej kustodii, otrzymał szlify misyjne w Iwieńcu na Białorusi

 

o. Mikołaj Dubynin OFM Conv- kustosz moskiewskiej kustodii, wcześniej organista w parafii w Rostowie nad Donem i mój pierwszy kleryk, przodkowie ze strony mamy katolicy z Lidy, zesłańcy

 

o. Eysmont OFM Conv - kapłan moskiewskiej kustodii pochodzący z Grodzieńszczyzny

 

Kleryk Sosnowski - parafianin z Rogoźnicy, wychowanek ks. Karolewskiego

Redemptoryści z Porozowa - bardzo sprawna ekipa misyjna, która napotkałem w Wołkowysku w 1991

 

Kleryk Jan Mickiewicz - pochodzący z Grodna, usunięty z grodzieńskiego seminarium studiował w Petersburgu, odbywał u mnie praktykę klerycką w Wołgodońsku, w Rosji, zgłosił się do mnie na praktykę na Donbas szukając szczęścia na Ukrainie, bowiem w Rosji odmówiono mu święceń. Na Ukrainie niestety również.

 

Kleryk z Rogoźnicy - syn gosposi księdza Karolewskiego - studiował w seminarium w Szczecinie obecnie proboszcz parafii św. Rodziny w Królewcu.

 

 

2. Biskupi i kapłani obrządku greckiego

 

Abp Jozafat Kuncewicz - święty, bazylianin, nazywany duszochwatem, biskup połocki zamordowany w Witebsku przez fanatyków Prawosławia. Wielu z morderców po śmierci świętego przeżyło nawrócenie. Ciało wędrowało z miejsca na miejsce, w latach 20-tych bolszewicy wykorzystywali je jako eksponat muzealny, dzięki staraniom legata papieskiego d’ Herbigny SJ razem z ciałem Andrzeja Boboli przewiezione do Watykanu, złożone w sarkofagu św. Andrzeja  Apostoła.

 

o. Sergiusz Gajek OMI - archimandryta, wikariusz apostolski dla grekokatolików na Białorusi, spotkaliśmy się w 1995-m w Fatimie a potem dwakroć w Irkucku 1998, 1999 na seminarium naukowym dotyczącym kwestii obecności obrządku wschodniego w Rosji

 

Starzec z Brześcia - kolejny kapłan, unita, którego spotkałem w Fatimie, miał ponad 60-tke i wyglądał na steranego życiem

 

Bazylianie z Połocka - w Połocku długie lata szła batalia o klasztor unicki z czasów św. Jozafata Kuncewicza, jak dotąd spor trwa szanse na zwrot cerkwi św. Zofii też marne

 

o. Lew z Charcyska - kapłan unicki z tradycji starowierczej, w latach 80-tych członek podziemnych grup rzymsko-katolickich w Petersburgu, w Połocku usłyszał głos powołania do kapłaństwa. Odbył studia u galickich studytów razem ze starszym synem. Pracuje na  Ukrainie na Donbasie.

 

 

3. Biskupi Prawosławni

 

Metropolita Filaret - długoletni głowa kościoła Prawosławnego na Białorusi, bardzo lojalny wobec Moskwy.

 

Biskup Sawa - wieloletni metropolita białostocko-gdański obecnie warszawski. Zwierzchnik kościoła prawosławnego w Polsce, pochodzi z Podlasia. Miejscowi prawosławni deklarują zazwyczaj białoruskie pochodzenie

 

Biskup Miron Chodakowski - prawosławny zwierzchnik kapelanów wojskowych w Polsce jedna z ofiar “tragedii smoleńskiej“. Był jakiś czas gdy byłem jeszcze klerykiem przełożonym mnichów w Supraślu.

 

 

4. Protestanci

 

 

Radziwiłłowie - wiele znanych rodzin na Litwie i Białorusi poddawało się na agitację kalwińską. W tych czasach pojawiła się tzw. Biblia Brzeska na staro - białoruskim dialekcie uważanym za wzorzec i pierwszy pisany dokument w nowożytnej mowie Białorusów. Po ślubach lwowskich i obronie Częstochowy większość polskich i litewsko-białoruskich kalwinów powróciła na łono kościoła katolickiego.

 

 

5. Siostry zakonne

 

Matka Borzęcka - błogosławiona, założycielka sióstr Zmartwychwstanek, pochodziła spod Mińska, wymieniła wiele listów ze Sługą Bożym Piotrem Semenenko, który ją zachęcił do podjęcia tego dzieła

 

Bolesława Lament - błogosławiona, założycielka sióstr Misjonarek świętej Rodziny co dokonało się w 1905 roku w Mohylowie.

 

Ss. Szensztadzkie - pracowały przy kurii w Grodnie, katechizowały przy katedrze

 

Ss. Nazaretanki - najliczniejsze Zgromadzenie zakonne na Białorusi, posiada własną prowincję i wiele powołań, mówi się o związku przyczynowym wielkiego wzrostu zakonu z męczeństwem sióstr w Nowogródku w czasie II Wojny Światowej

 

Ss. MB Ostrobramskiej - tajne zgromadzenie zakonne powstałe w schyłkowych latach ZSRR w parafii Krzemienica niedaleko Wołkowyska. Napotkałem je po raz pierwszy jako kleryk w Białymstoku razem z fundatorem. Potem w Indurze i w Brzostowicy

 

Ss. Misjonarki św. Rodziny - zgromadzenie powstałe na Białorusi w Mohylewie w 1905-m roku. Założycielka Bolesława Lament. Charyzmat zakonu to; działania na rzecz ekumenizmu zwłaszcza z prawosławnymi

 

s. Kryspina - organistka, zdolności teatralne i organizatorskie. Długie lata przepracowała w Pińsku. Kocha Białoruś

 

s. Pawła Bober -  pochodzi z Radzynia Podlaskiego, magister psychologii, pracowała długie lata na wschodzie: w Oszmianie, Moskwie i w Batajsku w Rosji

 

s. Inga - pracowała długie lata na wschodzie: w Pińsku, Rostowie i w Batajsku w Rosji. Współtworzyła wspólnotę błogosławionej Bolesławy w Wołgodońsku.

 

s. Teresa Łuksza - rodem z Białorusi. Wstąpiła do zakonu w latach konspiracji na Litwie. przeniesiona do Baranowicz.

 

6. Parafianie i inne osoby świeckie mieszkające aktualnie lub pochodzące z Białorusi:

 

 

Jasia Stelmach - parafianka z Indury - animatorka - zakonnica

 

Galina Kalewicz - liderka Legionu Maryi, redaktorka gazety “Ave Maryja”

 

Pani Bućko - katechetka z parafii w Solecznikach na Litwie

 

Ania Wankiewicz - kuzynka p. Janiny Góralskiej zamieszkała w Wilnie

 

Ania Wasiukiewicz - kuzynka p. Janiny Góralskiej zamieszkała Solecznikach

 

Michał Wołosewicz - organista z Solecznik zamieszkały w Bieniakoniach, poeta

 

Janina Góralska - nauczycielka francuskiego i rosyjskiego w SP Skrwilno pochodząca z Bieniakoń

 

Janusz Szyszko - wykładowca języka rosyjskiego w I LO Brodnica, z hrabiowskiej

rodziny z okolic Bracławia, jako dziecko zesłany do Azji Środkowej gdzie zmarła mu mama

 

Anna Iwaszyna - aktywistka, budowniczy kaplicy w Makiejewce, moja parafianka na Ukrainie pochodząca spod Krewa w rejonie Oszmiańskim

 

Tadeusz Żuromski - górnik na Donbasie pochodzący z Białorusi

 

Janina Gołowko - aktywistka Legionu Maryi, moja parafianka na Ukrainie pochodząca spod Mostów w obwodzie Grodzieńskim

 

Pan Stanisław - emerytowany kierowca w białostockim AWSD, weteran AK, zesłaniec, pochodzi z Lidy

 

Longina, Maria i Irena - trzy parafianki na Donbasie pochodzące z okolic Postaw, obwód Witebski

 

Jadwiga - parafianka z Gorłowki na Donbasie pochodziła z Białorusi

 

Halina - parafianka z Gorłowki na Donbasie pochodziła z Białorusi

 

Irena - parafianka z Gorłowki na Donbasie pochodziła z Białorusi, siostra dziennikarki Galiny Kalewicz, sierota pochodząca spod Oszmiany

 

Lena Salcewicz - organistka z Makiejewki - na Donbasie jej tato Lew Salcewicz, ostatni znany nam ministrant z okresu rewolucji pochodził z Białorusi

 

Państwo Szyszko - oficer i wykładowca języków obcych,  bardzo aktywni parafianie z  Taganrogu, obwód rostowski, Rosja, pochodzący z witebskiego obwodu na Białorusi

 

Czesława i Bronisława - dwie parafianki z Sachalinu pochodzące z Białorusi

 

Grażynka Hołodok - koleżanka z III LO we Włocławku - rodzice repatrianci z Grodna

 

Józef - członek Legionu Maryi, mimo podeszłego wieku wiarus i lider na pielgrzymkach mariupolskich, parafianin z ukraińskiego Doniecka pochodzący z Białorusi

 

Henryka, Helena, Danuta - trzy pokolenia: babcia, mama i wnuczka. Moje parafianki pochodzące z okolic Mior i Brasławia, obwód witebski, obecnie mieszkają w Almalyku, obwód(viloyat)taszkiencki.

 

Krystyna - parafianka z Taszkientu pochodząca z Mińska

 

Janina - parafianka z Tweru pod Moskwą, dawna mieszkanka Taszkientu pochodząca spod Brasławia

 

 

7. Pisarze, dziennikarze i poeci

 

 

Symeon Połocki - pisarz, poeta, lingwista, wychowanek jezuickiego kolegium, nauczyciel cara Piotra przed słynnymi wojażami na Zachód i jego rodzeństwa

 

Adam Mickiewicz - wieszcz polski, patriota “litewski”, ochrzczony w Nowogródku

 

Eliza Orzeszkowa - autorka powieści nad Niemnem

 

Henryk Sienkiewicz - pisarz polski, noblista, w sposób niedościgniony opisał losy kresowe w tym również historię Kmicica w Potopie. Akcja powieści w dużej mierze toczyła się na Białorusi, Sienkiewicz miał zwyczaj dokładnie studiować topografię miejsc, o których miał zamiar pisać. Należy przypuszczać, że Białoruś przemierzył wzdłuż i wszerz.

 

Janka Kupała - poeta tłumacz Adama Mickiewicza

 

Jakub Kołas - Mickiewicz - sowiecki poeta okresu międzywojennego

 

Wasyl Bykau - autor powieści wojennych ukazujący zdarzenia bez propagandowych czy ideologicznych a jedynie psychologizujących nutek. Bez taniego potępiania w czambuł każdego Niemca. Za rządów Łukaszenki zmuszony do emigracji w Niemczech

 

Ales’ Adamowicz, - pisarz, który w swej twórczości podjął temat stalinowskich mordów w  Chatyniu.

 

Ryszard Kapuściński - dziennikarz, felietonista, pochodzący z Pińska

 

Galina Kalewicz -  korespondent katolickiej gazety wychodzącej w Mińsku ”Ave Maria”

 

 

8. Estrada

 

Czesław Niemen - piosenkarz polski, poeta pochodzący z Białorusi

 

Siabry - zespół estradowy wykorzystujący elementy folkloru białoruskiego popularny w całym ZSRR

 

Piesniary - zespół estradowy wykorzystujący elementy folkloru białoruskiego popularny w całym ZSRR

 

Wereski - Jadwiga Popławska i Tichanowicz -zespół estradowy wykorzystujący elementy folkloru białoruskiego popularny w całym ZSRR

 

Aleksander Rybak -Zwycięzca konkursu Eurowizji 2009 w Moskwie Norweg białoruskiego pochodzenia

 

Dmitrij Kowtun - uczestnik konkursu eurowizji w 2008-m roku

 

 

9. Malarze

 

 

Malewicz Kazimierz - autor “czarnego kwadratu”

 

Szagal Mark - emigrant z Witebszczyzny, autor nietypowych obrazów, witraży o magicznym religijnym kontekście

 

Puszkin - współczesny malarz performer, działacz niepodległościowy

 

 

10. Święci

 

 

Pruzyna (Eufrasinia) - księżna Połocka, podjęła pieszą pielgrzymkę do Jerozolimy w 11-m wieku w trakcie, której zmarła

 

Królewicz Kazimierz Jagiellończyk - święty patron młodzieży, zmarł w 1484 w Grodnie

 

Andrzej Bobola -  w rubryce kapłani

 

Jozafat Kuncewicz - w rubryce biskupi wschodniego obrządku

 

Siostra Borzęcka - założycielka Zmartwychwstanek pochodziła spod Orszy, matka czworga dzieci.

 

Rafał Kalinowski - Sybirak, odnowiciel polskiej prowincji Karmelitów, więcej: w rubryce kapłani

 

Bolesława Lament - w rubryce siostry

 

Siostry Nazaretanki - w rubryce siostry

 

Matulewicz Jerzy MIC - w rubryce biskupi

 

Michał Sopoćko - w rubryce kapłani

 

Leszczewicz MIC - marianin, misjonarz w Mandżurii; w rubryce kapłani

 

Pyrtek - jeden ze 108 męczenników II wojny światowej; w rubryce kapłani

 

Bohatkiewicz - jeden ze 108 męczenników II wojny światowej; w rubryce kapłani

 

Maksymilian Kolbe OFM Conv. - święty, odbywał praktykę diakońską i drukował pierwsze egzemplarze Rycerza Niepokalanej we wspólnocie grodzieńskiej pod kierunkiem sługi Bożego o. Fordona.

 

11. Inne ogólnie znane postaci

 

 

Daniel Halicki - całej władca Rusi, pierwszy koronowany w 1271-m roku w Drohiczynie papieskimi koronami przywódca na wschodzie.

 

Witold - wielki Książę Litewski i Ruski, budowniczy farnego kościoła w Grodnie i wielu innych podobnych budowli na terenie Wielkiego Księstwa, również na Ukrainie stanowiącej do 1569 roku składową część szeroko-rozumianej Litwy.

 

Tadeusz Kościuszko - wódz Powstania przeciwko rozbiorom Polski i w obronie konstytucji 3 maja, bohater USA.

 

Rejtan - bohater tzw. Sejmu niemego w Grodnie, rzucił się pod nogi uczestnikom posiedzenia, które miało zatwierdzić rozbiory.

 

Maryla Wereszczaka Puttkamer - pierwsza miłość Mickiewicza rodem z Bieniakoń

Owdowiawszy wyszła za mąż za ojca Rafała Kalinowskiego i stała się jego macochą.

Kobieta silnego charakteru, sprzyjała tworzeniu sieci wiejskich szkół dla swoich poddanych, których uwłaszczyła.

 

Bac’ko Kowtun - białoruski partyzant popularyzowany w czasach sowieckich

 

Suszkiewicz Stanisław - przewodniczący białoruskiego parlamentu, faktyczny głowa państwa Białoruskiego na moment emancypacji i niepodległości. Jeden z trzech sygnatariuszy i inicjatorów  pokojowego układu o rozpadzie ZSRR w Białowieskiej Puszczy w grudniu 1991-go roku. Uczony, wykładowca uniwersytecki, nominalny katolik.

 

Łukaszenko - prezes jednego z kołchozów na białoruskim Polesiu. Populista, demagog i autokrata. Człowiek zagadkowy, któremu od 17 lat udaje się unikać nienawiści ludzi pomimo mnóstwa błędów w sferze ekonomiki i polityki. Miejscowi nazywają go “bat’ka” co świadczy o pobłażliwym i humorystycznym stosunku do jego ambicji, samolubstwa i “ojcowskiego serca” względem narodu.

Nie akceptowany zarówno na Zachodzie jak i w Kremlu. Nominalny prawosławny,  jak sam powiada, “prawosławny ateista”.

 

Janukowycz - Prezydent Ukrainy. Jego ojciec pochodził ze wsi Januki koło Głębokiego, obwód witebski na Białorusi. Chodzą pogłoski, że to polska wioska szlachecka. Na tym kończą się sentymentalne miejsca z biografii tego człowieka.

Rósł jako sierota w środowisku młodocianych bandytów. Nazywano go Tarzan z powodu atletycznej budowy. Zajmował się kradzieżą czapek i biżuterii. Grzechy młodości odpokutował po zakończeniu Technikum Samochodowego w Gorłowce na Donbasie. Był Burmistrzem w rodzinnym Jenakiewie. Potem był gubernatorem Donieckim. W tych właśnie czasach spłonął budynek sądu wraz z archiwum, w którym przechowywano akta dwu spraw w jakich był sądzony. Pierwsza za grabież, druga za gwałt grupowy. Prywatnie apodyktyczny.

Zwolennik ponownej rusyfikacji Ukrainy, autor licznych lapsusów językowych, przedmiot wielu żartów w wolnej prasie z którą się aktywnie zmaga. Styl rządzenia jaki narzucił w Kijowie jest wzorowany z Mińska.

 

Kozak - działacz opozycyjny, kandydat na prezydenta, represjonowany

 

 

Borys Andżelika - działaczka Polonijna na Białorusi