Wybierz swój język

I. LITANIA KRESOWA

 

Kyrie Elejson

Chryste Elejson

Kyrie Elejson

Święta Olgo, ty puszczasz na swych wrogów ptaki, żadnych wojsk ci nie trzeba -   

                                                                      módl się za nami!

Święty Włodzimierzu, ty odprawiłeś liczne nałożnice, zmieniłeś swe grzeszne i bogate życie -                                               módl się za nami!

Święci Glebie i Borysie, umarliście choć było wiadomo, że straszny, podstęp czyha na was -                                                             módlcie się za nami!

Św. Jarosławie Mądry, budowniczy świętej Zofii i wielu innych przepięknych cerkwi

Zostawiłeś swój Rostów i Jarosław nad Wołgą, zamieszkałeś w Kijowie i spoczywasz nad Dnieprem,                                             patronuj swemu miastu!

Św. Antoni i Teodozjuszu pustelnicy Pieczersy,

w labiryncie podziemi znaleźliście szczęście.

Jest coś dziwnego a nawet po prostu to straszne,

że ktoś spędzić w pieczarze mógł tak wiele czasu.

Tym niemniej sens był w tym widoczny i wielki,

że w sercu miasta wielkiego istnieje do dziś pustelnia.

Kijów po uszy w biznesie i w niekończących się sporach.

Wy tam cichutko w podziemiach robicie swoją robotę.

Wasz sprzeciw wobec świata daje się odczuć i teraz,

żeby odrzucić ten bezsens,                            weźcie miasto w opiekę!

Jakub Strzemię biskupie lwowski

Patronuj całej Galicji,

Nie  ma zbyt wielu świętych

Miasto zewnętrznie tak piękne

Miasto i obwód cały

Ty wędrowałeś tak wiele

Święte są twoje stopy

                                      Pomódl się za tę ziemię 

Św. Albercie Chmielowski nowicjuszu z Chyrowa

Św. Maksymilianie Kolbe studencie ze Lwowa

Mieszkaliście tu nie tak długo lecz Kresy dla was nie cudze,

Proszę, bo widzę jak kiepsko żyć czasem na Ukrainie

                               Niechaj i wasze Modlitwy na Lwów i Hyrów spłyną

Święci 21 Nowo-Męczennicy Unici

Św. Jozafato Gordaszewska

                           Wyproście dar zrozumienia dla powaśnionych chrześcijan

Św. Józefie Bilczewski

Mądry pasterzu i bracie

Daj mądre rady z nieba dla całej kapłańskiej braci

Błogosławiony założycielu Józefitek

Sługo Boży biskupie Szelążku

Sługa Boży Władysławie Bukowiński

Sługo Boży Andrzeju, metropolito Szeptycki

Każdy ma święty przywilej do wołających przybywać

Byliście słabi za życie, po śmierci pokażcie swą siłę

Gdy się listopad zbliża pochylam się na odległość

Nad niezliczonymi krzyżami, co stoją na mogiłach

Proszę za dusze czyśćcowe ale też ufnie się modlę:

Pomóżcie Ukrainie wstać nareszcie z kolan.

Pomóżcie żyć godnie

Pomóżcie żyć pięknie

Liczne zastępy nieznanych

ukraińskich świętych

Baranku Boży, który znasz grzechy nasze

Baranku Boży, który niewinnie się poddałeś

Baranku Boży, ty pokojem darzysz,

Daruj Ukrainie wszystko co jej trzeba.