Wybierz swój język

Portrety odtworzone z pamięci

 

1. Kler obrządku łacińskiego:

 

Bp Pio Eugene Neveux - kapłan assumpcjonista, pierwszy proboszcz w Makiejewce na Donbasie 1907 - 1926. Jedyny biskup moskiewski tolerowany przez komunistów w czasach sowieckich 1926-1936

 

Bp Karol Śliwowski - pierwszy biskup na Dalekim Wschodzie. Mianowany w 1920-m roku. Wiele lat więziony przez władze sowieckie i udręczony we wsi Sidanka na chińskiej granicy. Zmarł w 1935-m roku

 

abp Ivan Jurkowicz, Nuncjusz, prawnik rodem ze Słowenii autor rosyjskiego przekładu Kodeksu Prawa Kanonicznego, na początku lat 90-tych sekretarz nuncjatury w Moskwie na początku naszego stulecia nuncjusz w Mińsku, obecnie nuncjusz w Kijowie.

 

Abp Tadeusz Kondrusiewicz - pierwszy hierarcha na Białorusi od czasów II wojny światowej, metropolita mińsko-mohylewsko, w przeszłości Apostolski Administrator i metropolita w Moskwie

 

Bp Klemens Pickiel - pochodzi z okolic Kamenza Łużyckiego we Wschodnich Niemczech, pracował w Duszanbe, zbudował kościół w Marksie od 1998 pierwszy powojenny hierarcha kościoła na Wołdze.

 

Bp Jerzy Mazur SVD - długoletni przełożony prowincji wschodniej na kraje byłego ZSRR w Baranowiczach, werbista, redaktor gazety Dyialog od 1998-go roku Apostolski Administrator następnie biskup Ordynariusz w Irkucku

 

Bp Cyryl Klimowicz - dziecko z rodziny repatriantów z Kazachstanu, zakończył WSD w diecezji warmińskiej, budowniczy nowego seminarium Hosianum w diecezji warmińskiej, długoletni proboszcz w Głębokiem, biskup pomocniczy w Mińsku następnie od 2003-go roku w Irkucku.

 

Bp Piotr Dzinoszi - biskup Sapporo i apostolski prefekt Karafuto(Sachalina) do końca 2000 roku.

 

Bp Hurley - emerytowany biskup Anchorage na Alasce.

 

Bp Mikołaj Messmer SJ - pochodzi z Karagandy, wyrósł w pobożnej rodzinie zesłańców niemieckich, długoletni duszpasterz w Nowosybirsku. Obecnie ordynariusz w Kirgizji.

 

Bp Paweł z Taegu - Korea - długoletni sponsor misji na Sachalinie

 

Prefekt Herman OFM - bernardyn, superior Prefektury Karafuto

 

Gerard Pawłowski OFM - bernardyn, misjonarz, wikariusz Apostolski w Mandżurii od 1935 r. przełożony Misji Sui Iuris na Sachalinie

 

Kardynał Ruoco Varela - pochodzi z okolic Galicji i Asturii, Villa Nueva na północy Hiszpanii. Brał udział w pielgrzymce do Santiago w 1999-m roku, ochrzcił mojego parafianina z Wołgodońska, bierzmował 4 osoby w Santiago.

 

Bp Wiktor Skworc - ordynariusz tarnowski, opiekun Misji z ramienia episkopatu Polski, sponsor, bywał na Kaukazie wielokrotnie jako ekonom i opiekun misjonarzy z diecezji katowickiej.

 

Abp Ziemba - ordynariusz białostocki, następnie warmiński, długoletni opiekun misji z ramienia episkopatu, był w Rosji na poświęceniu katedry w Irkucku w 2000.

 

Abp Szymecki - ordynariusz kielecki następnie białostocki, pozwolił mi na wstąpienie do Franciszkanów, powrót do Rosji i przeprowadzkę na Syberię.

 

 

Misjonarze Korei

 

Chołmsk

Prado

 

o. Alfonso

SALT

 

Brat Wrestler

Foccolari

 

Ks. Piotr Fidermak - budowniczy kościoła w Czelabińsku, katedry w Nowosybirsku i Irkucku, kościoła-kotłowni w Czycie, konsultował budowę kościoła na Sachalinie,

 

Werbiści

 

o. Jozef - Kaplan ze Słowacji pracował w Tambowie

o. Jagodziński - przełożony moskiewskich werbistów - proboszcz parafii św. Olgi

 

Misjonarze Serca Jezusa

 

o. Mickel -wikariusz generalny biskupa Pickiela

Pozostali dwaj bracia pracowali w Nalczyku, Prochładnym, Niewinomysku, Pawłowsku, Władykaukazie. Sprowadzili między innymi siostry Matki Teresy na Kaukaz. Bardzo dynamiczni bracia.

 

marianie

 

Ks. Jerzy Zimiński MIC - wikariusz biskupi, marianin rodem z Łotwy.

Pierwszy kapłan katolicki w czasach pierestrojki na lewym brzegu Dniepru.

Bywał w Dniepropietrowsku, Zaporożu i na Donbasie. Odzyskał kościół w Charkowie i bardzo o niego dbał. Otworzył, zarejestrował i zlokalizował w kupionych na peryferiach miasta domkach 5 parafii. Sprowadził siostry karmelitanki Bose do Pokatiłowki. Uwikłał się w konflikt ambicji z nowym ordynariuszem, bo wedle relacji bpa Padewskiego sam miał ambicje biskupie. Odesłany przez zakon na studia doktoranckie do Warszawy powrócił, jakiś czas zajmował się sprawami budowlanymi w mariańskiej parafii św. Rodziny w Charkowie. Ostatecznie osiadł w Symferopolu gdzie stara się o zwrot kościoła.

 

 

 

 

Kapucyni

 

 

Woroneż

 

 

Minoryci

 

Od niemal 20 lat prowadzą duszpasterstwo w Smoleńsku,

 

konwentualni

 

o. Edward Kawa OFM Conv - Kremieńczuk - Boryspol - pochodzi z Mościsk koło Lwowa wice prowincjał Zgromadzenia na Ukrainie - jako kleryk odwiedzał Moskwę i Uzbekistan

 

o. Darek Harasimowicz OFM Conv - długoletni duszpasterz w Kałudze, obecnie w Czerniachowsku w Prusach Wschodnich

 

o. Mikołaj Dubynin OFM Conv - mój parafianin i organista w Rostowie nad Donem, przełożony kustodii rosyjskiej

 

o. Aleksy Skakowski OFM Conv - mój wychowanek ze stanicy Leningradzkiej, sekretarz nuncjusza w Astanie - Kazachstan

 

chrystusowcy

 

Ks. Jarosław Giżycki TChr - Chrystusowiec, długoletni proboszcz w Doniecku i w Mikołajewie na Ukrainie, jakiś czas był wykładowcą w WSD w Pińsku.

Twórca, współtwórca lub odnowiciel wielu wspólnot katolickich na Donbasie miedzy innymi w   Gorłowce, Mariupolu, Krasnoarmiejsku i Kramatorsku. Utalentowany muzycznie, biblista. Głosił kazanie odpustowe w Kałmucji w 1996-m roku.

 

 

 

paulini

 

 

o. Henryk - wykładowca w Astrachańskim proseminarium

 

 

dominikanie

 

 

o. Andrzej Bielat - Moskwa - Jałta - błyskotliwy, dobry kaznodzieja, autor stałej rubryki kinowej w Gazecie Parafialnej długoletni misjonarz na Wschodzie.

 

o. Jerzy OP - Jałta - błyskotliwy, młody misjonarz, jeden z pierwszych dominikanów rosyjskiego pochodzenia

 

karmelici

 

o. Rafał Kalinowski OCD - święty, karmelita, komendant twierdzy brzeskiej, ostatni dyktator Powstania Styczniowego na terytorium Wielkiego Księstwa, przybrany syn Maryli Wereszczaka - Puttkamer - Kalinowskiej, patron Sybiraków, więziony w Usolu Sybirskim i w Irkucku, wychowawca Gustawa Czartoryskiego na emigracji, odnowiciel polskiej prowincji karmelitów bosych, budowniczy seminarium duchownego w Wadowicach, przyjaciel rodziny Wojtyłów. Podobno jako młody inżynier uczestniczył w budowie kolei moskiewsko-charkowskiej zwłaszcza odcinka od stacji Romni do Konotop.

 

o. Kasjan Dezor - pierwszy proboszcz w Taganrogu

o. Paweł - proboszcz w Taganrogu i dziekan rostowski, obecnie w Usolu syberyjskim

 

 

Salezjanie

 

Ks. Tomek Pilecki SDB - salezjanin wikariusz w Moskwie, w rejonie oszmiańskim i w Odessie, jakiś czas w Rostowie nad Donem, odszedł z kapłaństwa w 1998-m roku dalszy los nieznany

 

Ks. Boguszewski SDB  - długoletni przełożony salezjanów w prowincji wschodniej

 

Ks. Edward Mackiewicz SDB - wikariusz Różanymstoku, w Samarze w Lidzie, proboszcz w Rostowie, Korostyszewie i w Bibrce pod Lwowem

 

Ks. Tomasz Donnahy, Irlandczyk, wieloletni proboszcz w Samarze.

 

Samara - parafia obsługiwana przez sp. ks. Tomasza Donnahy Irlandczyka. Po nim zatrudniono polskiego salezjanina przybyłego z Afryki

 

Saratów - przez wiele lat parafia obsługiwana przez salezjanów. Jakiś czas tam pracował ks. Mackiewicz

 

Ks. Jacek - ostatni salezjański proboszcz w Saratowie

 

Ks. Anatoli Iwaniuk - rodem z Podola, organista w Gródku Podolskim u ks. Olszańskiego późniejszego Biskupa. Zakończył seminarium w Rydze. W 1988 roku na prośbę parafian z Gruzji pojechał na misje razem z odesytą ks. Andrzejem Janickim.

Oboje w warunkach konspiracji wstąpili w Rydze do zakonu salezjańskiego.

Oboje nauczyli się odprawiać w ormiańskim obrządku i przyjęli gruzińskie obywatelstwo.

 

Ks. Andrzej Janicki - Ukrainiec polskiego pochodzenia rodem z Odessy. Zakończył seminarium w Rydze. W 1988 roku na prośbę parafian z Gruzji pojechał na misje razem z ks. Anatolim Iwaniukiem. Oboje w warunkach konspiracji wstąpili w Rydze do zakonu salezjańskiego.

Oboje nauczyli się odprawiać w ormiańskim obrządku i przyjęli gruzińskie obywatelstwo.

 

Kleryk Petros Petrosjan - rodem z Cchałpbiła, studiował w Rostowie, tam poczuł powołanie do kapłaństwa, studiował u salezjanów w Krakowie, po 3 latach odszedł z zakonu, założył rodzinę mieszka w Rostowie

 

Kleryk Edwin - salezjański praktykant ze Śląska, bardzo upodobał sobie Jakucję, nieźle radził sobie w Nowoczerkasku.

 

Jezuici

 

o. Andrzej Bobola SJ - święty, zamordowany w Janowie Poleskim pod Pińskiem.

W latach 20-tych bolszewicy wykorzystywali jego relikwie jako eksponat muzealny, dzięki staraniom legata papieskiego d Herbigny SJ przewiezione do Watykanu. Bolszewicy postawili warunek, że nie wolno go eksponować w Polsce. Strona Polska zabiegała o to aż do 1938-go roku kiedy to relikwie z honorami pielgrzymowały przez terytorium kilku katolickich państw witane na dworcach Wiednia, Pragi etc.

Ogłoszony patronem Warszawy.

 

o. Otto Messmer - zamordowany w Moskwie jesienią 2008-go roku wraz ze współbratem przełożony niezależnego regionu wschodniego

 

Br. Emilio Benedetti - wieloletni współpracownik Caritas w Rostowie

 

Oo. jezuici Prowadzą w Moskwie Instytut teologiczny

 

redemptoryści

Orenburg

 

Verbo Incarnato

 

o. Raul - obsługuje Taganrog i Azów

 

o. Diogenes - obsługuje parafię w Kazaniu

 

Parafia w Ulianowsku i Syzraniu jest również pod opieką CVI

 

Pallotyni

 

o. Pietrzyk - Prezydent rosyjskiej misji Caritas

 

Kapłani diecezjalni

 

 

Prałat Zdzisław Peszkowski - więzień z Kozielska i Griazowca, żołnierz Armii Andersa, harcerz, opiekun dzieci sierot z rodzin wojskowych i zesłańców, absolwent Orchard Lake, kapłan, kapelan prymasa Wyszyńskiego, kapelana Rodzin Katyńskich, autor licznych publikacji na temat Golgoty Wschodu. Opiekun cmentarzy w Starobielsku, Piatichatkach i Bykowni.

 

Ks. Bentele - dziekan z parafii św. Ulricha w Wehingen, Szwabia jeden z moich sponsorów.

Franco Cassera - kapłan diecezji Bergamo, proboszcz pobratymczej parafii w Entratico, odwiedził Rosję w maju 1994

Mario Cassera - brat Franco Cassera, kapłan diecezji Bergamo, proboszcz w Santa Barbara w Alpach, od wielu lat na misjach w Birmie(Myanmar), odwiedzał Rosję w 1997-m roku.

Sergio - kapłan diecezji Valencia, kolega Ismaela, odwiedzał Rosję, zgłaszał się do pracy w Rosji w 1998-m roku, sponsor.

Ismael - kapłan z misyjnego Instytutu Verbum Dei. Studiował na terenie wojskowej bazy po Madrytem(Alcala) przekazanej kościołowi. Spotkałem go jako kleryka w Hiszpanii i jako kapłana w Moskwie. On mnie zapoznał z księdzem Sergio

Ks. Martin Sebiń - Słowacja - Tomsk - Kamczatka - Irkuck - Krasnodar

 

Ks. Filip Andrews - Irlandczyk, student pewnego seminarium Brazylii, następnie  kolegium irlandzkiego w Rzymie, łowca przygód. Zapoznawszy się z abp Kondrusiewiczem w Rzymie zadeklarował chęć pracy w jego jurysdykcji. Dwukrotnie spędzał wakacje w Rostowie i w Batajsku. Przyjął święcenia diakońskie w 1994-m roku właśnie w Moskwie.

Podjął pracę jako kapłan w jurysdykcji bpa Klemensa Pickiela. Pracował w Penzie, gdzie mieszkał, dojeżdżał do Uljanowska, Syzrania. Miał parafie na terenie pewnego więzienia gdzie też budował kaplicę. Na dzień dzisiejszy nie ma go w Rosji, jego losy nie są mi znane.

Ks. Andrzej Murawski - proboszcz w Siemionowce, następnie w Krasnodarze, budowniczy 2 kościołów.

Ks. Marek Macewicz - proboszcz w Piatigorsku, doprowadził do zwrotu kościoła

ks. Bronisław Czaplicki - pierwszy dziekan kaukaski, promotor kultu nowych męczenników

Ks. Janusz Blaut - kapłan diecezji katowickiej proboszcz w Siemionowie

Ks. Marek - proboszcz w Tuapse, kapłan diecezji siedleckiej

Ks. Darek Jagodziński - wikariusz generalny - z diecezji siedleckiej

Ks. Bogdan Sewerynik - prałat z siedleckiej diecezji, pionier akcji misyjnej na Kaukazie, kapelan Budimexu

 

Ks. Igor Kowalewski - rodem z Krymskiego miasta Dżankoj - mój wychowanek, jako kleryk odbywał u mnie praktykę na parafii w Batajsku, obecnie  kanclerz kurii moskiewskiej

 

Ks. Szajewicz - młody kapłan, syn uczonego fizyka, absolwent seminarium we Wrocławiu, jakiś czas rektor seminarium.

 

Ks. Rabichanukajew - rodem z Dagestanu, mój wychowanek, jako kleryk odbywał u mnie praktykę na parafii w Batajsku

 

Ks. Wołodia Timoszenko - rodem z Kaliningradu, wikariusz w Pskowie, mój wychowanek, jako kleryk odbywał u mnie praktykę na parafii w Batajsku

 

 

Ks. Grzegorz Wieczorek - kapłan z diecezji kieleckiej zaangażowany na drodze neokatechumenalnej. W 1996-m roku jako klery odwiedził mnie w Batajsku nad Donem. W 2008-m przejął funkcje proboszczowskie w mojej parafii w Makiejewce na Donbasie.

 

Ks. Prałat Jozef Świdnicki - kapłan z podziemia, tajnie wyświecony, zalegalizowany w Żytomierzu w 1974-m, po roku skierowany do Duszanbe, budowniczy miejscowego kościoła i siedmiu kaplic w Tadżykistanie, w 1983-m roku zrobił rekonesans po Syberii. Odwiedził ponad 80 miast gdzie motywował ludzi do składania papierów na rejestracje wspólnot. Wiele z nich przetrwało do dziś. Zainspirował budowę kościoła w Nowosybirsku, aresztowany odbył 3 lata z wyroku 8 lat katorgi. Wrócił do Azji Środkowej, wieloletni proboszcz w Ferganie, inicjator parafii w Taszkiencie, Samarkandzie, Czyrczyku i Angrenie. Wrócił na Syberie do 1999-go roku kierował wspólnotą w Omsku i w okolicy. Zgłosił się do nowicjatu u jezuitów, powrócił w rodzinne strony do Murafy gdzie kieruje młodzieżowa orkiestra dętą i pisze memuary.

 

 

Kleryk Jan Mickiewicz - pochodzący z Grodna, usunięty z grodzieńskiego seminarium studiował w Petersburgu, odbywał u mnie praktykę klerycką w Wołgodońsku, w Rosji, zgłosił się do mnie na praktykę na Donbas szukając szczęścia na Ukrainie, bowiem w Rosji odmówiono mu święceń. Na Ukrainie niestety również.

 

Kleryk Sergiusz - Nowoczerkask -  kleryk narkoman

Petros Petrosjan - kleryk salezjanin

Zenia Tarasow - Rostów - kleryk lefebrysta

 

 

2. Biskupi i kapłani obrządku greckiego

 

Abp Jozafat Kuncewicz - święty, bazylianin, nazywany duszochwatem, biskup połocki zamordowany w Witebsku przez fanatyków Prawosławia. Wielu z morderców po śmierci świętego przeżyło nawrócenie. Ciało wędrowało z miejsca na miejsce, w latach 20-tych bolszewicy wykorzystywali je jako eksponat muzealny, dzięki staraniom legata papieskiego d Herbigny SJ razem z ciałem Andrzeja Boboli przewiezione do Watykanu, złożone w sarkofagu św. Andrzeja  Apostoła.

 

Egzarcha Fiodorow - błogosławiony, pierwszy charyzmatyczny hierarcha rosyjskiego kościoła katolickiego obrządku wschodniego, studiował w Rzymie, praktykował we Lwowie, działał w Petersburgu.

 

Bp Stepan Meniok - Donieck - redemptorysta obrządku wschodniego, kierował we Lwowie podziemnym unickim seminarium, skierowany na Donbas w 2002 jako egzarcha, wizytator grekokatolików na terenie Rosji.

 

o. Sofron - bazylianin, proboszcz w Zwaniwce na Donbasie, propagator scoutingu, pracował na Kaukazie w latach podziemia

 

3. Biskupi i kapłani Prawosławni

 

Aleksy II - Rudiger, z pochodzenia Niemiec, autor twardej polityki wobec katolików

Cyryl - następca inspirator i kontynuator zamrażania stosunków z katolikami, autor słynnego memorandum na ręce kard. Kaspera z oskarżeniami o prozelityzm

Sergiej z Azowa - późniejszy bp saratowski

Bp Pantelejmon - metropolita Nowoczerkassko-rostowski

Bp Włodzimierz Kotlarow - metropolita Nowoczerkassko-rostowski, przeniesiony do Petersburga

Diakon Kurajew - ideolog prawosławia

o. Włodzimierz Korjaka - kapłan prawosławnej cerkwi zagranicznej w Rostowie

 

4. Biskupi i pastorzy Protestanci

 

Pastor Piotr Ochara - lider ruchu ekumenicznego nad Donem

 

5. Siostry zakonne

 

Ss. Loretanki - Soczi

 

Ss. Honoratki - Rostów

 

Ss. Misjonarki św. Rodziny - Batajsk

 

Ss. Dzieciątka Jezus - Prochładny

 

Ss. Eucharystki - Marks, Nowosybirsk, Karaganda

 

Ss. Służebnice Starowiejskie - Moskwa, Angarsk, Czyta

 

Ss. Misjonarki św. Rodziny - Kaukaz

 

 

6. Parafianie i inne osoby świeckie

 

Ślepy Fiodor - z grupy najaktywniejszych parafian w Rostowie

Sasza i Kalista - dwoje z grupy najaktywniejszych parafian w Rostowie, znajomi Fiodora

Irena Michajłowna - starościna rostowskiej parafii - z grupy najaktywniejszych parafian w Rostowie

Córka i wnuczka tercjarki - z grupy najaktywniejszych parafian w Rostowie, dentystka

Księgowa która chrzciłem

Ałła Dolina - starościna w Nowoczerkasku - z grupy najaktywniejszych parafian

Nelly Josifowna - kuzynka Gertrudy Detsel karagandyńskiej katechetki

Hirsch Wołodia- stróż w kaplicy w Wołgodońsku

Jula - nowicjuszka karmelitanka 2 lata w Kijowie, dwa lata w Charkowie -

z grupy najaktywniejszych parafian

Heidinger - sekretarka wiedergeburt- z grupy najaktywniejszych parafian - pracuje w Hiszpanii

Zina - siostra sekretarki - Wołgodońsk

Schneider Rosa - z grupy najaktywniejszych parafian, obecnie mieszka koło Stuttgartu

Peters Edward - szef Wiedergeburt w Wołgodońsku obecnie w Niemczech

Czałabowy z grupy najaktywniejszych parafian w Taganrogu

Szyszki - z grupy najaktywniejszych parafian w Taganrogu

Geraszczenko - znajomy Czałabowych, meloman, prawosławny

Asmyk - Ormianka, bardzo lojalna katoliczka,

Amalia - jak wyżej

Zurumchinowa Helena - żona oficera sowieckiej armii, adiutanta Rokossowskiego - z grupy najaktywniejszych parafian w Eliście

Paweł Kiekszajew - najpopularniejszy katolik w Kałmucji - kolega prezydenta  Kałmucji Ilumżinowa

Parafianin z Wołożska - inżynier, mój pomocnik, prawa ręka o. Lucjana w Eliście

Ormianki - nowe parafianki w Eliście

Elza - pierwsza Kałmuczka w parafii, sierota

Sława kałmuk - pierwszy kałmuk w parafii, ministrant, stróż

Skakowscy - rodzina aktywnych parafian w Leningradzkiej

Michalscy z grupy najaktywniejszych parafian w Leningradzkiej

Stanisława - jak wyżej

Estonki - aktywne parafianki w stanicy Stepnoje

Białorusinka - aktywna parafianka w stanicy Stepnoje

Eichwald - najaktywniejsi parafianie w stanicy Stepnoje - obecnie mieszkają w Goerliz wschodnie Niemcy,

 

Babcia Goering - mama i babcia rodziny Eichwald

Lonia z Batajska - kleryk u franciszkanów konwentualnych, nie wytrwał do końca

Witia z Batajska - wielokrotny uczestnik wyjazdów na Parafiady

Maksim Zabołocki - konfliktowy parafianin, chrześniak mego ojca

Edik Koreańczyk - narkoman, jakiś czas stały gość w parafii

Rusłan Begiszew - entuzjastyczny parafianin, Tatarzyn, z czasem sceptyk

Wadim Nabojczenko - dyrektor Caritas Priazowie - z pochodzenia Tatarzyn parafianin z Batajska, przyjaciel Emilio Benedetti SJ

 

7. Rosyjska Estrada

 

Ałła Pugaczowa - piosenkarka lat 80-tych m.in. Arlekino aktywna w życiu publicznym, znana z licznych amoralnych związków i afer z młodymi wykonawcami. Jej faworyci podobnie jak faworyci Katarzyny wielkiej dochodzili do sławy i pieniędzy przez flirty z podstarzała primadonną.

 

Filip Kirkorow - znany wykonawca i promotor estrady, były mąż Ałły Pugaczowej

 

Arbakaite - córka Ałły Pugaczowej, aktorka, tancerka, znana wykonawczyni estradowa.

 

Alsu - zwyciężczyni konkursu eurowizji(2-gie miejsce) w  roku 2000-m.

córka magnata naftowego w Tatarstanie i Baszkirii.

 

Tatoo - dwie emancypowane solistki-licealistki z Moskwy, zwyciężczynie konkursu eurowizji(2-gie miejsce) na początku 3 tysiąclecia, wykonawczynie symulowały zachowania lesbijskie czym zdobyły poklask politycznie poprawnej publiczności na Zachodzie.

 

Bilan Dima - chłopak pochodzący z Kabardino - Bałkarii(okolice wyznania muzułmańskiego)zwycięzca konkursu eurowizji(1-gie miejsce) w  roku 2008-m w Finlandii

 

Sasza Rybak - Norweg białoruskiego pochodzenia, zwycięzca konkursu eurowizji(1-gie miejsce) w  roku 2009-m w Moskwie

 

Zemfira - gitarzystka z powierzchownością i temperamentem chłopaka wykonujące buntownicze pieśni. Ma spore powodzenie wśród młodzieży. Po Alsu to kolejna Tatarka (dokładniej Baszkirka) na rosyjskiej scenie.

 

Lola - emancypowana osobowość, z pochodzenia Ukrainka, autorka kilku znanych heatów estradowych, milionerka.

 

DDT - środek trujący do niszczenia insektów w tym również stonki, nazwa popularnego odlotowego zespołu rokowego z solistą Szewczukiem. Bardzo popularny w latach 90-tych.

 

Wiktor Coj - kultowy solista grupy KINO, Koreańczyk, poeta. Zginął w wypadku samochodowym w sierpniu 1990-go roku. Od tej pory na ścianach wielu budynków młodzież pisze hasło stosowane względem Lenina Coj żył, żyje, żyć będzie!

 

Marszał - ulubiony piosenkarz kierowców wożących tiry,

 

Bułat Okudżawa - podobnie jak Wysocki tworzył w drugim obiegu jego kasety przekazywano z rak do rak. Przyjaźnił się z polskimi dysydentami i z bohemą m.in.. Z Agnieszką Osiecką.

 

Zykina - piosenkarka sowieckich patriotycznych hymnów, ulubiona wykonawczyni epoki Breżniewa

 

Josif Kabzon - sowiecki piosenkarz pochodzący z Donbasu, przyjaciel moskiewskiego burmistrza Łużkowa, jakoby zamieszany w układy mafijne podobnie jak Zykina ulubiony wykonawca epoki Breżniewa m.in. Eto dzień pobiedy

 

Andrej Daniłko - Wierka Serdiuczka - Ukrainiec, autor i performer z Połtawy, występuje w kobiecym repertuarze, zajął 2-gie miejsce na Eurowizji w 2008-m roku w Finlandii. Bardzo popularny w Rosji. Ostatnio bojkotowany za frazę Russia good bye na występach w Finlandii

 

Korolowa - konkubina pochodzącego z Sachalina autora i wykonawcy Igora Nikołajewa

 

Dolina - wykonawczyni wielu znanych piosenek, deklaruje się jako prawosławna żydowskiego pochodzenia.

 

Gazmanow - autor piesni i wykonawca koniunkturalnych hymnów na cześć armii. Z pochodzenia Tatar, dobrze wysportowany, robi salta w trakcie koncertów.

 

Edyta Piecha - polska emigrantka, wróciwszy z Francji udała się na studia do Petersburga, tam założyła rodzinę i zdobyła popularność.

 

Anna German - wybitna polska piosenkarka rosyjskiego pochodzenia. Urodziła się w Urgenczu w Uzbekistanie. W wieku 10 lat emigrowała do Polski. Zmarła tragicznie. Niesamowicie popularna we wszystkich krajach byłego ZSRR do dnia dzisiejszego, śpiewaczka kultowa. Adwentystka.

 

8.  Teatr, Kinematografia, Satyra

 

 

Bondarczuk - aktor i znany reżyser filmowy znany z ekranizacji filmów Wojna i pokój oraz Bracia Karamazow w oparciu o literackie pierwowzory o tych samych tytułach Tołstoja i Dostojewskiego

 

Nikita Michałkow - syn poety, autora słów do radzieckiego i nowego rosyjskiego hymnu państwowego, aktor i znany reżyser filmowy znany z ekranizacji filmów: Cyrulik Syberyjski, 1612 , ostatni film jak i szereg wypowiedzi autora stanowią ideologiczna bazę dla politycznych antypolskich wypowiedzi i działań pana Putina.

 

Konczałowski - brat Nikity Michalkowa, reżyser Aktor

 

Tarkowski - reżyser drugiego nurtu, nie popierany przez władze, tworzył wedle narodowych wartości filmy kultywujące stare tradycje religijne.

 

Bracia Strugaccy - pisarze, autorzy elitarnych książek i scenariuszy filmowych

 

Bodrow Starszy - reżyser, autor wielu kultowych filmów z udziałem syna Bodrowa Młodszego. Najbardziej znane Brat I i Brat II. Filmy kultywują dumę narodową Rosjan z byle powodu i antagonizują odbiorcę z tzw. czurkami czyli ludźmi z Kaukazu oraz z chochlami czyli Ukraińcami.

 

Bodrow Młodszy - znany aktor grał główne role w kultowych filmach Brat I, Brat II ubarwionych sugestywną muzyką DDT i innych mocnych zespołów rokowych co dodaje smaczku. Aktor zginął pod lawiną śniegową w tunelu podczas kręcenia kolejnego filmu. Jego maniera filmowa to minimum słów, w jakimś sensie powiela los Cybulskiego, czy Wysockiego stąd też pośmiertna popularność.

 

Włodzimierz Wysocki - mąż Mariny Wladi, francuskiej aktorki rosyjskiego pochodzenia, wykonawca głównej roli w filmie Nie wolno zmieniać miejsca spotkania. Autor i wykonawca kultowych pieśni schyłkowego okresu socjalizmu.

 

 

 

Bojarski - aktor, piosenkarz, jeden z wykonawców tytułowej roli w Trzech Muszkieterach

 

Karaczencew - aktor,  jeden z wykonawców tytułowej roli w Trzech Muszkieterach

 

 

Leonow - aktor kierowany do bardzo sentymentalnych ról

 

Zadornow - jeden ze współczesnych komików, satyryk, syn znanego pisarza

 

Petrosjan - jeden ze współczesnych komików, satyryk pochodzenia ormiańskiego

 

Winokurow - znany satyryk

 

Rajkin - ojciec współczesnej satyry rosyjskiej - aktor lat 50-tych

 

Maślaków - ojciec popularnego programu studenckich komików KWN (Konkurs Wesołych i Niegłupich)

 

Gałkin - satyryk, prestidigitator, zdobył popularność jako imitator Jelcyna, ostatnio coraz częściej konferansjer i niskiego lotu śpiewak, faworyt Pugaczowej

 

Baskow Mikołaj - śpiewak klasycznego repertuaru, który wybrał estradę, bywalec moskiewskich salonów

 

 

 

 

9. Dziennikarze:

 

Władysław Listiew - pomysłodawca wielu nowatorskich programów.

Zginął w niewyjaśnionych okolicznościach

 

Pozner - biolog z wykształcenia, emigrant żydowskiego pochodzenia wrócił z USA po pierestrojce, autor popularnych talk show

 

Dorenko - dziennikarz 1 kanału TV. Znany z ostrych tematów, zaangażował się w wojnę przeciwko burmistrzowi Moskwy Łużkowowi. Po odejściu Jelcyna zwolniony z pracy.

 

Ewgeni Kisielow - dyrektor programowy popularnego kanału NTV. Znany z ostrych tematów, zaangażował się w wojnę przeciwko premierowi Putinowi. Po odejściu Jelcyna zwolniony z pracy, kanał został spacyfikowany przez milicję w 2001-m roku.

 

 

 

Politkowska - niezależna dziennikarka. Znana ze swego zaangażowania na stronie pokrzywdzonych w czeczeńskiej wojnie rosyjskich żołnierzy jak również czeczeńskich rodzin. Zamordowana przez nieznanych sprawców.

Klasyczny mord polityczny na zamówienie reżymu czarnych generałów.

 

Szuster Sawik - dziennikarz rosyjski żydowskiego pochodzenia, długi czas mieszkał na emigracji we Włoszech gdzie założył rodzinę. Powrócił w czasach pierestrojki do Rosji, autor znanej audycji Wolność Słowa i ciekawych programów sportowych.

Po objęciu władzy przez reżym Putina emigrował do Kijowa i stworzył od nowa swe znane programy.

Autor popularnego programu: WIELCY UKRAIŃCY na kanale Inter w 2008-m roku

 

Andrzej Grajewski - polski dziennikarz, redaktor główny Gościa Niedzielnego, odwiedzał mnie w Batajsku, był z o. Hubertem w ramach pomocy dla Czeczenii zimą 1995-go roku, odwiedził mnie w Batajsku, skontaktował  ponownie z ks. Wiktorem Skworcem gdy szukałem pomocy po odejściu z nowicjatu Franciszkańskiego

 

Eryk Haendeler - niemiecki dziennikarz, Bawarczyk, wolny dziennikarz, odwiedzał mnie w Batajsku jako wolontariusz, autor artykułu w Suddeutsche Zeitung.

 

Marek Koprowski - polski dziennikarz, specjalista w tematach kresowych, wolny korespondent Niedzieli i Gościa Niedzielnego, odwiedzał mnie w Rosji na Sachalinie w 2000-m roku, autor obszernej książki o Syberii i Zabajkalu.

 

10. Sportowcy

 

Pliesniakow - łyżwiarz figurowy, wielokrotny medalista olimpijski

 

Rodnina - Łyżwiarka figurowa, wielokrotna medalistka olimpijska lat 70-80-tych. Emigrowała do USA

 

Davydenko Nikołaj - tenisowy mistrz świata pochodzący z Donbasu, miasto Lisiczańsk obwód Ługański. Aktualnie reprezentuje barwy Rosji.

 

 

XVIII. INDEKS PISARZY I POETÓW

 

Tołstoj - w życiu prywatnym nieszczęśliwy człowiek o skrajnie idealistycznych poglądach na życie, mędrzec, twórca sekty, wyklęty przez hierarchię Prawosławną

 

Puszkin - wybitny poeta, wolnomyśliciel, szyderca, złamała zakaz stosowania pojedynków przez co popadł pośmiertnie w niełaski Prawosławia, nie wolno było odprawiać nabożeństw żałobnych w cerkwiach

 

Turgieniew - wybitny autor krótkich form prozaicznych takich jak Notatki myśliwego

 

Dostojewski - rosyjski pisarz polskiego pochodzenia, hazardzista, epileptyk, ojciec egzystencjalizmu.

 

Walentyn Rasputin - schyłkowa epoka sowiecka, pisarz z nowosybirska , autor prawdziwych opowieści o wojnie oczami dezertera etc.

 

Jewtuszenko - Sybirak, pisarz, reżyser filmowy

 

Mandelsztam - poeta prześladowany w czasach sowieckich. Aby ocalić jego spuściznę na lepsze czasy jego żona uczyła się wierszy męża na pamięć.

 

Pasternak - noblista, zmuszony przez władze sowieckie do odrzucenia przyznanej mu nagrody Nobla.

 

 

 

XIX. PRZYBLIŻONY KILOMETRAŻ PODRÓŻY DUSZPASTERSKICH

na terenie europejskiej części Rosji1992-99

 

1. Rostów  - regularne duszpasterstwo - 15 miesięcy pracy 1992-93 - trzy podróże tygodniowo z Batajska przez 15 km docelowo, tam i z powrotem 30 km. Około 70 rejsów. Razem 2100 km

2. Rostów - odwiedziny koleżeńskie u salezjanów, spowiedź, urzędy, spotkania dekanalne, katechetyczne, inne - comiesięczne 1993-1999. 15 km docelowo, tam i z powrotem 30 km. Około 70 wizyt. Razem 2.100 km

3. Taganrog - cotygodniowe rejsy duszpasterskie z Batajska w latach 1993-97. 216 rejsów z przesiadką w Rostowie.

Docelowo 100 km, tam i z powrotem 200 km. Razem 43.200 km

4. Elista - regularne duszpasterstwo - cotygodniowe rejsy w 1994-1995-m roku. Około 15 miesięcy. Około 70 rejsów.  Docelowo 500 km. Tam i z powrotem 1000 km.

Razem 70.000 km

5. Wesołe, cotygodniowe duszpasterstwo. 1994-1995.

Około 70 wypraw.

Docelowo 250 km. Tam i z powrotem 500. Razem 35.000 km

6. Wołgodońsk - 1996-1999 - cotygodniowe rejsy. Około 160 wypraw.

Docelowo 300 km. Tam i z powrotem 600 km. Razem 63.600

7. Stepnoje 1996-1999, cotygodniowe odwiedziny. Około 160 wypraw. docelowo 60 km

Tam i z powrotem 120. Razem 12.720 km

8. Leningradskaja - 1996-1999, cotygodniowe odwiedziny. Około 160 wypraw. docelowo dodatkowe 60 km ze Stepnoje

Tam i z powrotem 120. 12.720 km

9. Azów - 1996-1997 cotygodniowe odwiedziny z Batajska. W te i z powrotem 30 km. 54 rejsy. Razem 1620 km

10. Batajsk, trzy rejsy tygodniowo z Azowa 1997-99

Razem 324 rejsy po 30km. Razem 9.720 km

11. Rossosz 500 km docelowo, tam i z powrotem 1000 km. Dwa rejsy. Razem 2000 km

12. Krasnodar. Docelowo 250 km, tam i z powrotem 500 km.

6 odwiedzin. Razem 3.000 km.

13. Soczi. Docelowo 500 km, tam i z powrotem 1000 km. 4 wizyty(z klerykiem Petrosem, spotkanie regionalne z biskupem, rekolekcje, poświęcenie kościoła). Razem 4wizyty, 4000 km.

14. Moskwa 1992-98. Spotkania dekanalne, msza krzyżma, podróże tranzytem minimum 2 razy do roku. Razem 12 wizyt, docelowo 1200, tam i z powrotem 2400 km. Razem 28.800 km

15. Saratów 1998-99. Konsekracja biskupia, Spotkania z biskupem, 150-lecie diecezji, peregrynacja św. Teresy, wizyta z Emilio, z Bentele etc., minimum 8 wizyt. Docelowo 1200 km, razem w te i z powrotem 2.400. Razem  19.200 km

16. Delegacja do Gruzji, dwie podróże 1993-1994, docelowo 1500, każda podróż 3000km. Razem 3000 km

17. Wycieczka po parafiach Uralu 1999: Rostów-Saratów-Syzrań-Samara-Toliatti-Kazań-Ufa-Czelabińsk-Jekaterynburg-Perm-Azow

W jeden koniec 3000km i tyle samo z powrotem. Razem 6000km

18. Piatigorsk - 1993 - styczeń - wrzesień - spotkanie dekanalne - 500 km docelowo, w te i z powrotem 1000 km dwa razy, razem 2000 km

19. Prochładny - 1993 - wrzesień - 1994 maj 600 km docelowo tam i z powrotem 1200. Razem dwie wizyty 2400

20. Apołonskaja - Pawłowskoje - 600 km docelowo tam i z powrotem 1200. Jedna wizyta z ministrantami i siostra Teresą.

 

RAZEM na przestrzeni siedmiu lat pracy na Kaukazie orientacyjnie: 324.380 KM

 

XX. Trasy i przybliżony kilometraż delegacji i pielgrzymek zagraniczne (poza Rosją)

w latach 1992-1999

 

1. Rostów - Białystok - Taize - Paryż - Białystok - Suwałki - Kowno - Ryga - Agłona - Rezekne - Moskwa - Rostów 1992 - pielgrzymka piesza 8000 km

2. Rostów - Brześć - Warszawa - Białystok - Opole - Skrwilno - Brześć - Rostów - pożegnanie z biskupem i z rodzicami - rozmowy w kurii w Opolu - 5000 km

3. Rostów - Moskwa - Wilno - Rostów 1992 - pielgrzymka odpustowa pociągiem. 4000km

4. Rostów - Kijow - Lwow - Kraków - Opole - Częstochowa - Lwow - Kijow - Rostów

- pielgrzymka z grupą parafian - czerwiec 1993 - 5000 km

5. Batajsk - Rostów - Moskwa - Mediolan - Petersburg - Moskwa - Rostów- 1994 - 7000 km

6. Rostów - Lwow - Kraków - Częstochowa - Łódź - Skrwilno - Warszawa - Lwów - Rostów - czerwiec 1994 - 6000 km

7. Rostów - Polska  - Grodno 1995 km pożegnalna pielgrzymka autobusowa przed nowicjatem lipiec 1995 3000 km

8. Fatima lipiec 1995 - 5000 km

9. Lublin - Donieck - Rostów - Moskwa - Grodno - Miedniewice 5000 km - luty 1996

10. Miedniewice - Komorów - Wilno - Mińsk - Moskwa - Rostów - luty 1996 - 3000 km

11. Rostów - Warszawa - Rostów - Parafiada czerwiec 1996 5000 km

12. Rostów - Monachium - Koenigstein - Warszawa 6000 km

z Ks. Edwardem wrzesień 1996 - 4000km

13. Warszawa - Madryt - Warszawa - Rostów październik 1996 - 5000 km

14. Rostów - Bruksela - Monachium - Bruksela - Rostów z ks. Jurkiem wiosna 1997 - 7000 km

15. Azów - Warszawa - Barcelona - Madryt - Lizbona - jesień 1997 - 7000 km.

16. Azów - Rostów - Warszawa 1997 - Parafiada - 4000 km

17. Azów - Rostów - Monachium - Wehingen - Rostów - zima 1998 - 6000 km

18. Azów - Rostów - Rimini - Neapol - Bergamo - Rimini - Rostów z ks. Jurkiem maj 1998 - 8000 km

19. Azów - Rostów - Petersburg - Soczi maj 1998 - 5000 km

20. Azów - Rostów - Warszawa - Rostów - 1998 - Parafiada - 4000 km

21. Azów - Rostów - Irkuck - Madryt - Walencja - Rostów 1998 - 16 000 km

22. Azów - Rostów - Bergamo 1999 8000 km

23. Azów - Rostów - Warszawa - Rostów - Parafiada 1999 - 5000 km

24. Azów - Rostów - Santiago - Rostów - 1999 - 7000 km

25. Do Niemiec przez Szczecin

 

Razem w delegacji 148.000 km

Razem w latach 1992-1999 ilość pokonanych kilometrów 463.380