Wybierz swój język

"LUDZKIE HYBRYDY" - GLOBALNA REFLEKSJA
BAJKI Ks. ALEJO cz. IV

W ostatni dzień wykładów ks. Albert opowiadał mało aforyzmów, prawie że się nie śmiał i tylko raz zagwizdał pod nosem. Jego wykłady z pogranicza inkulturacji i antropologii, i etnografii zaczęły się dla mnie niefortunnie, ale końcówka, czyli ostatni akord zmusił wszystkich studentów do "globalnej refleksji nad światem". Padły sformułowania, wobec których nie ma wątpliwości ani dyskusji. Może być tylko refleksja i o tym będzie w ostatniej bajce ks. Alberta...

1. Mieszanina pojęć i ideologii

Samwanga City - W miasteczku Samwanga jest grupa progresywnych muzułmanów, którzy odwiedzają katolickie uczelnie, aby "prowadzić dialog"... Jeśli szczerze, to tylko w katolickim kraju coś takiego mogło być możliwe, bo w krajach typowo muzułmańskich, jak na razie, dialog z chrześcijanami prowadzi się z pomocą maczety, a nie słów.

Komuniści - Podobnie jak w Indiach, na Filipinach można napotkać reliktowe przejawy komunizmu, dostrzegam to na przykładzie graffiti i innych rysunków sprayem, gdzie hasła wojujących muzułmanów z Mindanao, mafijne slogany dilerów narkotyków mieszają się z rysunkami sierpa, młota i anarchistów.

Feministki - Wygląda na to, że Filipiny są również przyczółkiem dla feministek. Jest tu owszem podatny grunt, bo nadal jak w całej Azji, również na Filipinach istnieje otwarta lub skrywana dyskryminacja kobiet.

Te trzy wymienione ideologie jak również kryminalne podziemie, czyni Filipiny krajem niestabilnym. Ważna rola kościoła polega na tym, żeby zbalansować negatywne tendencje i przywoływać polityków do przyzwoitości. Niestety, jak wynikało ze słów wykładowcy, wielu kapłanów popiera pseudo-jurydyczne manewry prezydenta, który walczy z mafią, pozwalając policji dokonywać samosądów.

2. Multiple identities - ludzie - hybrydy

Tata z Birmy - mama z Wietnamu - ja Singapurczyk

Wielu Azjatów podróżuje w poszukiwaniu pracy i chleba po całym świecie. Mnóstwo Filipińczyków wyjechało za pracą do USA, Japonii i Arabii Saudyjskiej. Powstają mieszane małżeństwa, mieszają się języki, kultury, wyznania. Na świecie mnóstwo ludzkich hybrydów. Albert narzekał, że w Europie się dziwią jego imieniu, bo jakoby nie pasuje do azjatyckiej twarzy...

3. Co jest grane:

Poniższa charakterystyka zjawisk w okresie od Średniowiecza aż po Postmodernizm. Wiele się zdarzyło. Przed Średniowieczem na świecie dominowały przesądy, w Średniowieczu religia stała się dominującą rzeczywistością, która inspirowała ludzi. W okresie Oświecenia rozum jakoby wypycha religię, w okresie Modernizmu technologie i przemysł wypierają naukę, a w Postmodernizmie powstaje wirtualna pseudorzeczywistość, która wypiera świat realny, mniejszości językowe, etniczne i... seksualne spychają na margines większościowe kultury, języki...

medieval - religion replace superstition

enlightment - reason superfaces religion

modernism - science - big theories - technology - industry

post - modernism - support ethnic minorities, diversity, pluralism - hyper reality

4. Changing face of the world - characteristics

W epoce Postmodernizmu ludzi ogarnia mnóstwo wątpliwości:

essence replaced by immages - Istota rzeczy zastąpiona została obrazem.

culture - discurse - Kultura – subkultura.

identity - hybridity - Samoświadomość - brak określenia samego siebie.

wholes - fragments – Całościowe, stało się fragmentaryczne.

confidence - cynism - Zaufanie przerodziło się w cynizm.

nation states - ethnic groups - Państwa narodowe wypierają etniczne grupki.

structure - strategy - Zamiast struktur, mamy strategie.

commitement - negociation - Zamiast przyjaznych relacji, mamy negocjacje.

book - internet - tv - Zamiast książek - sieć internetu i telewizję.

doctrine - voices - Zamiast doktryn - oddzielne opinie – głosy.

Konkluzje

Pluralizm i permisywizm, zamiast dźwigać ludzkość, prowadzi do samodestrukcji ,czego przykładem była Hiroszima. Nauka i technologie, nie dały rady uszczęśliwić ludzkość, w oczekiwanym stopniu. Ludzkie hybrydy, ponadnarodowe super biznesy i instytucje się nie sprawdzają, w tym sensie, że mimo osiągania swoich finansowych i strategicznych celów, nie są w stanie dać ludziom satysfakcji, stworzyć poczucie bezpieczeństwa. Świat stał się bardziej konfliktowy. Papież Franciszek zadeklarował, że oto rozgrywa się na naszych oczach III wojna światowa.