Wybierz swój język

KOLANOLOGIA, A NIE TEOLOGIA
KAZANIE U METODYSTÓW

W moich planach nie było odwiedzania Metodystów ani żadnej innej sekty. Tym nie mniej, jak zawsze tak i dziś byłem otwarty na wszelakie natchnienia. Gdy ujrzałem kątem oka, że w kościele św. Jana trwa nabożeństwo, wszedłem do środka, nie zaczepiany przez nikogo siadłem w kąciku i słuchałem ciekawych tez, wcale nie nowych, ale powiedzianych w miarę stanowczo i we właściwym czasie. Widziałem, że wielu parafian się wierci i nie wszyscy słuchają uważnie, tak samo jak bywa w katolickich kościołach... dla mnie jednak to, co mówił pastor, było pouczające.

1. Prayer wire or prayer warrior or prayerless man

Prosił wszystkich mianowicie, byśmy sobie zadali pytanie, czy jesteśmy nośnikami wiary czy żołnierzami wiary, a może nie ma w nas wiary wcale. Ważny temat do medytacji.

2. 19 dzieci Susan Wesley

Pouczająca była historia Susan Wesley, małżonki twórcy Metodystów, która każdego dnia z rana, najczęściej o 3-ciej budziła się, by położyć dłonie na każdym z 19-ciorga dzieci i indywidualnie po 5 minut nad każdym się pomodlić, co oczywiście zabierało ponad 2 godziny...

3. O północy w górach Korei

Inna historia, to odwiedziny w Korei u pewnego pastora, który się przyznał, że często modli się w górach o północy i zajmuje mu to 3 godziny. W podróż zabiera tylko celafon, żeby przykryć głowę w razie deszczu...

4. Alabon Church - 3 godziny to za mało.

Pastor z Manili towarzyszył koreańskiemu i tak sobie wymyślił, że poświęci w modlitwie 5 minut każdemu z parafian i przyjaciół. Okazało się, że 3 godzin było za mało.

5. Trzy cuda

Wysłuchaliśmy 3 przykłady tego, jaka jest moc modlitwy:

15 kul - Pewien młody parafianin, który jest synem pobożnej matki, wplątał się w jakąś aferę i gdy jechał na motocyklu, został rozstrzelany serią z karabinu. Matka modliła się serdecznie, syn trafił na stół operacyjny i trzeba było usunąć jedną nerkę. Druga też była uszkodzona, ale człowiek żyje.

Brain tumor - Kobieta z rakiem mózgu, po wielu dniach komy, przebudziła się i sama napisała pastorowi sms, który on podczas kazania zacytował.

92 lata babcia - Ostatni opisany cud, to historia 92-letniej staruszki, która trafiła do 2 szpitali pod rząd, bo lekarze nie dawali szans na wyzdrowienie, tym nie mniej, babcia żyje i ma się lepiej.

Konkluzja

Gdy chodzi o wystrój świątyni, to raziła mnie dysproporcja: malutki ołtarzyk z krzyżem i mszalikiem oraz wielka nad wyraz ambona z flagą Filipin, obok ławki bez klęczników.

Sporo jest rzeczy u Metodystów, które ranią oczy i uszy katolika, tym nie mniej, ten pastor powiedział coś bardzo ważnego, co mnie trapi ostatnio, że nie może być nadmiaru teologii tam, gdzie nie ma kolanologii, czyli modlitwy na klęczkach.

U nas, u katolików, są klęczniki, ale korzystają z nich zwykle prości ludzie, stare babcie i dzieci, których wiek zwalnia od takich ciężarów, a jednak oni lubią to robić... Kapłani natomiast po studiach teologicznych, często gubią ten nawyk z seminarium i nawet jeśli ktoś mi zaprzeczy, to niech to będzie moja samokrytyka, którą ten pastor, który nie ma klęczników w kościele, wypowiedział jakby pod swoim adresem, lecz ja to również usłyszałem.

Manila 2016