Wybierz swój język

Spotkanie z misjonarzem

   W dniu 12 marca 2010r. w naszej szkole, na pierwszej godzinie lekcyjnej odbyło się spotkanie z misjonarzem – księdzem Jarosławem Wiśniewskim. Duchowny rozpoczął od pieśni w orientalnym języku, po czym zaczął fascynującą opowieść o latach młodzieńczych i rodzinie, o swoich zainteresowaniach i pracy na Dalekim Wschodzie. Ksiądz Jarosław urodził się w Rypinie, ale jest absolwentem naszej szkoły. Z rozrzewnieniem, ale i uśmiechem na ustach opowiadał o czasie spędzonym w szkolnych murach oraz internacie. Z ogromnym sentymentem wspominał nauczycieli. Chodził do klasy o profilu humanistycznym, „kochał książki”. Często wyjeżdżał do większych miast. Z tych eskapad zostały mu cenne pamiątki w postaci książek, które (jak sam zaznaczył) nie zawsze zdobywał w legalny sposób… O swojej małej ojczyźnie opowiadał ze wzruszeniem i czułością, pamiętając o datach, miejscach, nazwiskach i wielu innych szczegółach. Misjonarz wiele mówił o swojej pracy na Wschodzie – w Rosji (na Kaukazie, Kamczatce i Sachalinie), Japonii, Korei, Uzbekistanie i na Ukrainie. Spotykały i spotykają go tam różne doświadczenia. Jego wytrwałość, poświęcenie i wewnętrzna radość w obliczu takiego trudu pracy wydają się być czymś wręcz nieosiągalnym dla przeciętnego człowieka. Jest daleko od rodziny, ojczyzny, „cywilizacji”, i to wśród ludzi zupełnie innej kultury. Ksiądz Wiśniewski doskonale poradził sobie z przełamaniem barier kulturowych, a w szczególności językowych. Opanował wiele języków. Podkreślał jednak, że najważniejszy jest kontakt niewerbalny, że wystarczy niewiele słów, by zrozumieć drugiego człowieka. Spotkanie zakończyło się śpiewem. Misjonarz ofiarował wszystkim swoją książkę – „Bezdomny z wyboru. Zapiski misjonarza ze Wschodu”. Swoim świadectwem ksiądz Jarosław „wlał w nas” wiele optymizmu.

(relacja pochodzi ze strony internetowej I LO w Brodnicy)