Wybierz swój język

Lista znanych nazwisk kaplanów, których imiona i podpisy figurują w księgach chrztu Południowego Sachalinu 1905-1948 - oryginały ksiąg w diecezji Saporro i Hakodate, udostępnione w 1995 roku przez biskupa Dzinoszi, który obecnie w sposób nieoficjalny ale kanonicznie nadal opiekuje się Apostolską Prefekturą Karafuto (Sachalin).

Aleksandrowsk Sachaliński
1. Ks Wladyslaw Mierzwinski 1910


Chołmsk-Maoka
1. о. Paulinus Wilczyński +1989 (Wisconsin-Pulaski USA)
2. о. Gustaw Stysiak
3. о. Władyslaw Flesz 1927
4. о. Jan Nakagawa Hiroszi1943

Кorsakow-Odamari
1. о. Fourie1905
2. о. Pierre Gothie 1909
3. о. Аlеxandre Cornie
4. о. Hyppolithe Boulteaux
5. о. Dawid Mibach 1927-33
6. о. Stanislaw Mucha 1933
7. о. Augustyn Tyszling 1934
8. o. Pius Lewandowski 1936
9. о. Rafal Krukowski 1938-47
10. о. Аgnellus Kowarz 1911-31

Jużno-Sachalińsk (Toyohara)

1. о. Gerard Piotrowski
2. bp. Feliks Herman 1937
3. bp. Wenceslau Kinold 1937
4. о. Franzisk Vergott 1911
5. о. Jozef Szima Tsumiszi 1922
6. o. Damazy Galla 1924
7. .о. Robert Klicz 1931
8. о. Kapistran Kuziole 1932
9. о. Euzebiusz Breitung 1933
10. о. Maksymilian Hauf 1933
11. о. Bazyli Aleksa 1937
12. о. Rafal Krukowski 1938-43
13. o. Asanuma Szozo 1940
14. о. Аyakagawa 1941
15. о. Martin Kodawa 1941
16. о.Jozef Nagasaka Czikochida +1994 w Saporro
PS. Większość z wymienionych kapłanów to franciszkanie z wrocławskiej OFM prowincji (do 1931), dalej krakowscy bernardyni OFM.

Kapłani okresu perestrojki:

1. ks. Jakub Won Yu Sul -1992
2. ks. Alfonso Kim Yu Kho -1993
3. ks. Laurencjo Kim Yu Czol -1997
4. ks. Benedykt Zweber MM-1998
5. ks. Jarosław Wiśniewski-1999